Choose your language:

Projekat

Čelnici država i vlada Evropske Unije postavili su seriju zahtevnih klimatskih i energetskih ciljeva koji treba da se postignu do 2020. godine, poznati kao ciljevi „20-20-20“. Tu spadaju smanjenje emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte u EU za najmanje 20% u odnosu na nivo iz 1990. godine, 20% upotrebljene energije u EU treba da nastane iz obnovljivih izvora, i smanjenje od 20% u upotrebi primarne energije u poređenju sa projektovanim nivoima, što treba da se postigne poboljšanjem energetske efikasnosti. U januaru 2008. Evropska Komisija je predložila obavezujuću regulativu kako bi se implementirali ciljevi 20-20-20. Ovaj „klimatski i energetski paket“ je prihvaćen od strane Evropskog Parlamenta i Saveta u decembru 2008. godine i postao je zakon u junu 2009. godine.

Ciljevi

Zgrade kao zasebni sektor predstavljaju ogroman, uglavnom neiskorišćen potencijal za štednju energije u godinama koje dolaze. Zbog niske stope renoviranja zgrada, kao i usled činjenice da sektor u oblasti zgrada sporo usvaja nove tehnologije – ciklus od 20-25 godina je prosek – neophodno je brzo reagovanje. Zgrade koje poseduje i/ili 2ed76256edkojima rukovodi javni sektor čine više od 10% svih zgrada u EU, a oko 40% građevinskog prometa je u oblasti javnog sektora. Na osnovu prethodnih činjenica servis SMARTSPACES će omogućiti javnim upravama u Evropi da značajno poboljšaju svoje upravljan je energijom u zgradama u kojima rade. Implementacija operativnih servisa uključuje 11 pilot lokacija sa više od 550 zgrada u 8 zemalja (Velika Britanija, Francuska, Nemačka, Italija, Španija, Holandija, Turska, Srbija) i sa gotovo 20.000 profesionalaca i osoblja korisnika, dostižući više od 6.000.000 posetilaca godišnje.

Servisi

SMARTSPACES servisi energetske optimizacije predstavljaju sveobuhvatan pristup korišćenju po- tencijala IKT-a uključujući i pametno merenje za značajne uštede energije u javnim zgradama. Sa ciljem da smanji utrošak energije javnog sektora u veoma značajnom obimu kako bi izašao u susret svim ciljevima smanjenja emisija, ovaj projekat će se izgraditi na postojećim servisima kako bi razvio sveobuhvatne SMARTSPACES servise obezbeđujući povratnu informaciju o utrošku energije.

Raspon javnih zgrada u kojima će SMARTSPACES servis biti implementiran i funkcionalan je širok, i uključuje javne adminstrativne zgrade, kancelarijske zgrade, muzeje, univerzitetske   zgrade, ali takođe i škole, obdaništa, sportske i centre za manifestacije.

Pilot lokacije

SMARTSPACES pilot lokacije u kojima će servisi uštede energije biti implementirani i funkcionalni nalaze se u velikim evropskim gradovima poput Milana, Birmingema, Bristola, Istanbula, Beograda, ali i gradovima srednje veličine poput Lestera, Hagena, Ljeide, Mursije, Venla i Mulina.