Choose your language:

Proje

AB Devlet ve Hükümet Başkanları 20-20-20 hedefleri olarak bilinen 2020 yılına kadar yerine getirilmesi gereken zorlu bir dizi iklim ve enerji hedefleri belirledi. Bunlar; AB’de sera gazı emisyonlarında 1990 seviyesinin en az %10 altında azalma, AB enerji tüketiminin %20’sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından gelmesi ve enerji verimliliğinin artırılmasıyla birincil enerji kullanımında %20 azalma elde edilmesidir.

Ocak 2008’de Avrupa Komisyonu 20-20-20 hedeflerini uygulamak için bağlayıcı bir mevzuat önerdi. Bu iklim ve enerji paketi, 2008 yılı Ocak ayında Avrupa Parlamentosu ve Meclisi tarafından Aralık 2008’de kabul edilmiş ve 2009 yılı Haziran ayında yasalaşmıştır.

Amaçlar

Bina sektörü önümüzdeki yıllarda enerji tasarrufu için büyük ve önemli ölçüde kullanılmayan bir potansiyeli teklif etmektedir. Binalarda düşük yenileme oranı olmasından bu aksiyon için öngörülen standart süre 20-25 yıllık bir zaman dilimini kapsamaktadır. Kamu sektörünün sahibi olduğu ve/ya da kamu sektörü tarafından yönetilen binalar, AB’nin genel yapı stoğunun %10’undan fazlasını ve inşaat cirosunun yaklaşık % 40’ını oluşturmaktadır. 

SmartSpaces hizmeti Avrupa’da kamu otoritelerinde binaların enerji yönetimini önemli ölçüde geliştirmektedir. Operasyonel hizmetlerin uygulanması 8 ülkede (Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Hollanda, Türkiye, Sırbistan) 11 pilot bölgede, 550’den fazla binada 20,000’e yakın profesyonel, çalışan kullanıcı ve 6,000,000’ a yakın yıllık ziyaretçi sayısını içermektedir.

Hizmetler

SmartSpaces Enerji Optimizasyonu Hizmeti, kamu binalarında enerji tasarrufu için akıllı sayaçları içeren BİT potansiyelinin kullanılmasını sağlayan kapsamlı bir yaklaşımıdır. Bunun amacı, kamu sektörünün enerji tüketiminin toplam emisyon azalma hedeflerini çok önemli miktarda karşılamaktır. Proje, enerji tüketimi hakkında geri bildirim sağlayan kapsamlı bir SmartSpaces hizmeti geliştirmek için mevcut servisler üzerine inşa edileceklerdir.

SmartSpaces hizmetleri; şehir yönetim binaları, ofis binaları, müzeler, üniversiteler bunun yanında okullar, hastaneler, bakımevlerinde ve spor etkinlik merkezlerini içeren geniş kamu binalarında uygulanacak ve işletilecektir.

Pilot Bölgeler

Enerji tasarrufu hizmetleri Milan, Birmingham, Bristol, İstanbul, Belgrad gibi büyük Avrupa şehirlerinde, bunu yanında Leicester, Hagen, Lleida, Murcia, Venlo ve Moulins gibi orta büyüklükteki şehirlerde uygulanacak ve işletilecektir.